Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS15
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Phương tiện và người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng và biển số
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng