Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109516-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Chi cục Khai thác & BVNL thuỷ sản
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký bè cá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng