Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học công nghệ - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-145782-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - số 5 phố Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xem xét đổi giấy chứng nhận trong thời hạn: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng