Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-257194-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng