Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-112310-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc; Riêng những trường hợp ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn có thể nộp hồ sơ tại Trạm bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố thì thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng