Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-203077-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng