Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-242938-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép/gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng