Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-022354-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng