Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-043060-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi bổ sung vào mục “gia hạn” trong chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng