Thủ tục hành chính: Cấp đổi sổ hộ khẩu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi sổ hộ khẩu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-086669-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng và buổi chiều
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng