Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-154181-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.
Bước 3: Đến thời gian hẹn, giấy phép được nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Người nhận giấy phép nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định. Công chức yêu cầu người nhận ký nhận và trao giấy phép cho người nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
1. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
2. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ.
3. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
4. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.
6. Phù hợp với quy hoạch về karaoke của địa phương.
7. Một số yêu cầu, điều kiện khác được quy định tại Mục II Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Bản chính Giấy phép kinh doanh karaoke đã hết hạn
Đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh karaoke hết hạn (theo mẫu quy định)
Giấy thỏa thuận đồng ý cho hộ liền kề kinh doanh dịch vụ karaoke (theo mẫu quy định)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke 10.000đ/giấy phép

Menu