Thủ tục hành chính: Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (đối với trường hợp chuyển địa điểm hành nghề sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác) - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (đối với trường hợp chuyển địa điểm hành nghề sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác) - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS166
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng