Thủ tục hành chính: Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống do Sở Giao thông vận tải cấp - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống do Sở Giao thông vận tải cấp - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS542
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đường thủy
Cách thức thực hiện: a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận Đồng Tháp;
b) Qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp;
(số 153, QL.30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng, chứng chỉ chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng