Thủ tục hành chính: Cấp đăng ký lần đầu xe máy chuyên dùng - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký lần đầu xe máy chuyên dùng - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-164163-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận – Biển số.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng