Thủ tục hành chính: Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-135545-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông, Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện và Người lái của Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng