Thủ tục hành chính: Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng thi công đường bộ đăng ký lần đầu (có đủ hồ sơ gốc) - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng thi công đường bộ đăng ký lần đầu (có đủ hồ sơ gốc) - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-132076-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Cơ quan Hải quan; - Cơ quan thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký Biển đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng