Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS654
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận vệ sinh thú y.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng