Thủ tục hành chính: Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-043995-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng