×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235997-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Loại khác: Thông báo kết quả
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng