Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-042646-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng