Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS565
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Tháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Tháp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: + Đào tạo theo kế hoạch đào tạo.
+ Cấp chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế cho thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định công nhận trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng