×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241981-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng