Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-124476-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục bảo vệ thực vật Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục bảo vệ thực vật Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng