Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241975-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng