Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-006162-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế Kế hoạch và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Tư vấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng