Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-056202-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Đắk Lắk hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng