Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-BS205
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Dược
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng