Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-147248-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục BVTV Hà Nội – Tổ 44 – Phường Mai Dịch – quận Cầu Giấy – Hà Nội và tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: Theo quy định: 15 ngày làm việc + Theo thực tế: - Đối với hồ sơ gửi trực tiếp tại Chi cục BVTV: 03 ngày làm việc. - Đối với những địa bàn xa, phải gửi hồ sơ qua trạm BVTV huyện: 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng