Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-142820-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng