Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép bán buôn rượu - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép bán buôn rượu - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-004229-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng