Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-060236-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng PA39- Công an tỉnh Hưng yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Quản lý xuất nhập cảnh- phòng PA39 - Công an tỉnh Hưng yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng