Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-124540-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở công thương Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở công thương Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng