Thủ tục hành chính: Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS544
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc gởi qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp bằng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng