Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ hồ sơ gốc - Sở Giáo dục

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ hồ sơ gốc - Sở Giáo dục

Số hồ sơ: T-STG-008535-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo duc - Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo duc - Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận (nếu đến trực tiếp trụ sở cơ quan), 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (qua đường bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Bổ túc
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng