Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bản công chứng - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao văn bản công chứng - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-066232-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng hoặc Văn phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng hoặc Văn phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở phòng Công chứng hoặc Văn phòng công chứng (trừ trường hợp người gia yếu ốm đau không thể đi lại được, người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở công chứng được thì có thể thực hiện ngoài trụ sở công chứng
Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; đối với trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc (thời hạn xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng