Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bản công chứng - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao văn bản công chứng - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-127705-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng số 1 tỉnh Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày sau khi Công chứng viên nhận đủ tài liệu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng