Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch trong nước - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch trong nước - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-250766-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao các giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng