Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-086155-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp nộp hồ sơ vào 16h trong ngày thì nhận kết quả vào sáng ngày hôm sau.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng