Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-BS175
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng