Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS316
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng