Thủ tục hành chính: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-255067-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng