Thủ tục hành chính: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-242984-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày hoặc không quá 3 ngày đối với trường hợp yêu cầu qua bưu điện (tính theo ngày đến của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bằng, chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng