Thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do mấ́t, hỏ̉ng, rách nát, hết hiệu lực đối với chứng chỉ đã cấp có thời hạn - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do mấ́t, hỏ̉ng, rách nát, hết hiệu lực đối với chứng chỉ đã cấp có thời hạn - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS387
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Được hồ sơ Đầy Đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề dược
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng