Hệ thống pháp luật

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi:

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Bạn tham khảo câu trả lời tại mã câu hỏi DD184 trên hệ thống của chúng tôi.

Trân trọng.

Gửi câu hỏi của bạn