Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Bổ sung hộ tịch - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung hộ tịch - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS286
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh đã được bổ sung hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng