Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-059963-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Cách 1: Người có yêu cầu đăng ký việc bổ sung hộ tịch trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
+ Cách 2: Nếu không có điều kiện trực tiếp đến để đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay (Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ).
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì văn bản ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày, khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh đã ghi chú nội dung bổ sung
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng