Thủ tục hành chính: Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-041148-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng