Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Bảo lãnh Tín dụng xuất khẩu: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh\ Khách hàng ký quỹ 100% - Chi nhánh ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn Thái Nguyên - Phòng giao dịch Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Bảo lãnh Tín dụng xuất khẩu: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh\ Khách hàng ký quỹ 100% - Chi nhánh ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn Thái Nguyên - Phòng giao dịch Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-097790-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám Đốc Ngân hàng phát triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng phát triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng phát triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: NHPT tiến hành thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh sau khi nhận đủ hồ sơ từ phía Khách hàng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết Chứng từ chứng minh VDB đã thực hiện trả nợ thay cho Khách hàng như: UNC chuyển tiền,.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng