Thủ tục hành chính: Bán đấu giá tài sản - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá tài sản - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-BS09
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày thông báo đến khi bán đấu giá tài sản:
- Đối với tài sản là động sản: Chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày niêm yết, thông báo bán đấu giá tài sản (nếu tài sản từ 30.000.000đ trở lên thì đồng thời với việc niêm yết phải thông báo công khai ít nhất 02 lần mỗi lần cách nhau 03 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng)
- Đối với tài sản là bất động sản: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày niêm yết, thông báo bán đấu giá tài sản và đồng thời với việc niêm yết phải thông báo công khai ít nhất 02 lần mỗi lần cách nhau 03 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Đối với tài sản kê biên để thi hành án: việc bán đấu giá tài sản đối với đối với tài sản là động sản phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, đối với tài sản là bất động sản là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết, thông báo có thể được rút ngắn theo thoả thuận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng