Thủ tục hành chính: Bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu, sung công - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu, sung công - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-112188-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đấu giá viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ký kết bản giao - nhận tài sản: Trong 3 ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ. - Tổ chức bán đấu giá : Trong 17 ngày kể từ ngày ký văn bản giao nhận. - Thanh toán tiền bán bán tài sản tịch thu sung công 3 ngày sau khi bán đấu giá tài sản thành. Tổng thời gian giải quyết là 23 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng